อนุทิน #33423

" สำเนียงและภาษาศาสนาประเพณี ประดับไทยให้รุจีจรัสศรีเสมอจันทร์

ศศิธรประดับฟ้าศาสนาก็เช่นกัน ประดับคนประเสริฐสรรประสานสุขทุกสังคม "

เขียน:

ความเห็น (0)