อนุทิน #33411

  ติดต่อ

  การประชาสัมพันธ์เป็นเรื่องสำคัญมาก

โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง  ร่วมกันสร้างฝัน ให้เป็นโรงเรียนดีใกล้บ้านโดยเน้นการประชาสัมพันธ์ให้ผลที่เกิดกับนักเรียนมีความยั่งยืน  คงทนและเกิดประโยชน์

๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๒ 

ยินดีต้อนรับ

คณะกรรมการประเมินตรวจเยี่ยมรับรองสู่ต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ ๒

  เขียน:  

ความเห็น (0)