อนุทิน 33408 - บุณยกร

บุณยกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

อาหารเป็นหนึ่งในโลก สัตว์โลกดำรงอยู่ได้เพราะอาหาร

อาหารที่ปลอดภัยจากสารพิษ จะทำให้ชีวิตปลอดภัย

ยืนยาวและใช้เป็นต้นทุนเพื่อการสร้างคุณงามความดี

แก่ตนเองและผุ้อื่นได้ต่อไปนานๆ.. ลด ละ เลิก การใช้

สารเคมีในการเพาะปลูก เพื่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและชีวิต

ที่แข็งแรงเป็นสุข..อนุโมทนาสาธุ..ธรรมรักษา..


 

 

 

เขียน 23 Feb 2009 @ 21:45 ()


ความเห็น (0)