อนุทิน 33384 - พิกุล

  ติดต่อ

  • ออกข้อสอบปลายภาค
  • วันนี้นักเรียนปิดครูมาทำงานปกติ
  • บรรยากาศเงียบเหงาหมายถึงฟดูกาลแห่งการสอบและปิดเทอม

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)