อนุทิน #33384

  • ออกข้อสอบปลายภาค
  • วันนี้นักเรียนปิดครูมาทำงานปกติ
  • บรรยากาศเงียบเหงาหมายถึงฟดูกาลแห่งการสอบและปิดเทอม

 

เขียน:

ความเห็น (0)