อนุทิน #33382

" นิมิตฺตํ สาธุรูปานํ กตญฺญูกตเวทิตา "

ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายแห่งคนดี

เขียน:

ความเห็น (0)