อนุทิน 33382 - อนุชิต

" นิมิตฺตํ สาธุรูปานํ กตญฺญูกตเวทิตา "

ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายแห่งคนดี

เขียน 23 Feb 2009 @ 15:25 ()


ความเห็น (0)