อนุทิน 33382 - อนุชิต

  ติดต่อ

" นิมิตฺตํ สาธุรูปานํ กตญฺญูกตเวทิตา "

ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายแห่งคนดี

  เขียน:  

ความเห็น (0)