อนุทิน 33371 - Sasinand

Sasinand

ในการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน บวก 3 วาระพิเศษ  22-02-2009 วานนี้  ได้ข้อยุติร่วมกันในการขยายวงเงินตามมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ (Chiang Mai Initiative Multilateralisation : CMIM) เพื่อเป็นกลไกในการเสริมสภาพคล่องทางการเงินระยะสั้นระหว่างกัน    เพื่อให้การส่งเงินสมทบจากประเทศต่างๆ มากขึ้น

ที่ประชุมได้ตกลงร่วมกันที่จะขยายวงเงินจาก 8 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็น 1.2 แสนล้านดอลลาร์ และกลุ่มสมาชิกอาเซียนจะสมทบเงินเข้ากองทุนจำนวนเท่าๆ กัน คิดเป็น 20% ของวงเงินรวม หรือส่งเงินสมทบรวม เท่ากับ 2.4 หมื่นล้านดอลลาร์ ส่วนที่เหลืออีก 80% เป็นการสมทบจากจีน เกาหลี และ ญี่ปุ่น
  รัฐมนตรีคลังของไทย กล่าวว่า ในส่วนของไทยมีสัดส่วนการถือหุ้นในเอดีบีจำนวน 1% กว่าๆ หรือ จะต้องใส่เงินเพิ่มทุนเป็นเงิน 46 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่ไม่มาก และการเพิ่มทุนให้เอดีบีนั้น ประเทศสมาชิกอาเซียนเห็นพ้องกันว่าเป็นเรื่องจำเป็น เพราะเอดีบีมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเอเชีย และการเพิ่มทุนก็จะปล่อยกู้ได้ถึง 13,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

นับเป็นงานสำคัญ ที่ประสบความสำเร็จดียิ่ง ...เห็นว่า ทีมงานฝ่ายไทย เหนื่อยกันมาก...ไม่เป็นไร เหนื่อย แต่ สำเร็จ...เอาใจช่วยๆ
ความเสี่ยงที่ เงินทุนระหว่างประเทศจะไหลออกอย่างรวดเร็ว จะมีน้อยลง   และยังเปิดโอกาสให้อาเซียนกู้เงินได้มากกว่า 20% โดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้เงื่อนไขเดียวกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ)
"การประชุมคลังอาเซียนวาระพิเศษรอบนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างประเทศสมาชิกด้วยกัน ซึ่งจะแปรเปลี่ยนไปเป็นนโยบายของแต่ละชาติต่อไป"

เขียน 23 Feb 2009 @ 10:33 () แก้ไข 23 Feb 2009 @ 17:18, ()


ความเห็น (0)