อนุทิน 33363 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2552

พวกเราชาว รพ ศรีนครินทร์ จะไปสัมมนา..เพื่อทบทวนแผนและจัดทำแผนปี 2553 ที่ สวิสเซอร์แลนด์ รีสอร์ท จังหวัดเพชรบูรณ์; รถออกเวลา 6.30 น

  • ทำแผนรองรับการ Reaccredit
  • แบ่งกลุ่มทำ Gap analysis
เขียน 23 Feb 2009 @ 05:00 () แก้ไข 23 Feb 2009 @ 05:05, ()


ความเห็น (0)