อนุทิน 33343 - บุณยกร

บุณยกร

  สำหรับ พระภิกษุ สามเณร ในทำเนียบสงฆ์ในเมืองไทยมีสามแสนกว่ารูป ในหน้าเทศกาลเข้าพรรษา มีพระบวชแก้บนประมาณสี่แสนกว่ารูป สำหรับพระที่ถือพุทธจริงๆคือมีมรรคมีผล มีเพียง๒%ทีถือพุทธผสมพราหมณ์มีถึง๙๕% ถ้าหากว่าพระสงฆ์ช่วยกันสอนให้ถูกต้อง ตรงเป้าหมายเดียวกันคือ สอนให้ละกิเลส แล้ว ประกอบแต่พุทธพิธีที่เป็นสัมมาทิฐิอย่างเดียวกันหรือช่วยกันสอน ศีล -สมาธิ -ปัญญา ที่เป็นอาริยมรรคมีองค์ ๘ สัจจะจะอยู่ได้ไม่เสื่อมขนาดเท่าที่เป็นอยู่นี้เลย..

เขียน 22 Feb 2009 @ 20:54 ()


ความเห็น (0)