อนุทิน 3333 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

มอ. เขาทำบ้านพักอาจารย์ต้นแบบที่ประหยัดพลังงานไว้สองหลัง แต่ปรากฎว่าสองปีผ่านไปไม่เห็นมีใครเข้ามาอยู่ เดาว่าเขาคงไม่ให้ติดแอร์

เขียน 04 May 2008 @ 23:36 () แก้ไข 04 May 2008 @ 23:40, ()


ความเห็น (0)