อนุทิน 33308 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

เริ่มเข้าหน้าร้อน เริ่มมีตัวริ้นออกมาจากป่าหลังเขาแล้ว อยู่ติดป่าก็เป็นเช่นนี้แล

เขียน 22 Feb 2009 @ 10:32 ()


ความเห็น (0)