อนุทิน 33281 - สี่ซี่

สี่ซี่

@33266 เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะ

เพราะฉะนั้น Healthy.in.th จึงเปิดขึ้นมาด้วยจุดประสงค์นี้เช่นกัน เพื่อเป็นแหล่งความรู้ด้านสุขภาพ ที่คนไทยสามารถที่จะเข้าไปหาความรู้ด้านสุขภาพ และนำกลับมากระตุ้นเตือนให้ตนเองนั้นมีสุขภาวะที่ดีขึ้นค่ะ

เป็นการสร้างไม่ใช่การซ่อมค่ะ

เขียน 21 Feb 2009 @ 14:18 () แก้ไข 21 Feb 2009 @ 14:19, ()


ความเห็น (0)