อนุทิน 33258 - บุณยกร

บุณยกร

ฟังคุณหมอเฉก ธนศิริ อายุ 81 ปี ประธานชมรม

อยู่ 100 ปี ชีวีเป็นสุข บอกว่า ชีวิตเป็นทุกข์ ตั้งแต่ยัง

ไม่เกิดจากท้องแม่จนถึงวันตาย ต้องรีบขวนขวาย

สร้างบุญสร้างความดีเพื่อเป็นกำไรของชีวิต

ทำหน้าที่ให้ถูกต้องในปัจจุบัน ด้วยความไม่ประมาท..

 

เขียน 20 Feb 2009 @ 21:26 ()


ความเห็น (0)