อนุทิน 33258 - เตวิชโช

  ติดต่อ

ฟังคุณหมอเฉก ธนศิริ อายุ 81 ปี ประธานชมรม

อยู่ 100 ปี ชีวีเป็นสุข บอกว่า ชีวิตเป็นทุกข์ ตั้งแต่ยัง

ไม่เกิดจากท้องแม่จนถึงวันตาย ต้องรีบขวนขวาย

สร้างบุญสร้างความดีเพื่อเป็นกำไรของชีวิต

ทำหน้าที่ให้ถูกต้องในปัจจุบัน ด้วยความไม่ประมาท..

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)