อนุทิน 33257 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

สรรพสิ่งในโลกนี้ล้วนแล้วแต่มีได้แล้วก็ต้อง "มีเสีย"

แต่ "ธรรมะ" เป็นสิ่งที่อยู่พ้นจากวิสัยแห่งโลกแล้ว ไม่มีการได้ ไม่มีการเสีย
"เป็นสิ่งกลาง ๆ"

  เขียน:  

ความเห็น (0)