อนุทิน 33249 - ประไพพิศ

ประไพพิศ

เมื่อวานนี้มีโอกาสต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกศน.เกาะสีชัง

จ.ชลบุรี ซึ่งมาศึกษาดูงานเรื่องการทำผ้าบาติกของกลุ่มผ้าบาติก

ต.อ่าวน้อย และผู้เขียนยังได้ส่งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมครูผู้นำ

ยุวกาชาด วันนี้ยื่นเรื่องขอจบของนักศึกษาให้กับฝ่ายทะเบียน

และเตรียมการพบกลุ่มในวันอาทิตย์  และเช็คหนังสือคืนสำนักพิมพ์

(นวตสาร) เรียบร้อยผ่านไปด้วยดี

เขียน 20 Feb 2009 @ 19:19 ()


ความเห็น (0)