อนุทิน 33211 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  • เช้านี้มอบรองสุนทรกับครูเจษฎาไปร่วมกิจกรรมทำบูญเลี้ยงเพลตามนโยบายจังหวัด ที่วัดบ้านห้วยบ่อซืน นายอำเภอมาเป็นประธาน
  • พบนักเรียนหน้าเสาธง ให้ ม.5 บูมให้ ม.6 ที่จะสอบโอเน็ต พรุ่งนี้
  • บริษัทที่ติดเราเตอร์จะมาทำเพิ่มเชื่อมต่ออีก เมื่อวานนี้หาIP กระทรวงไม่พบ รอให้กระทรวงแก้ไขก่อน
  • นิเทศ มอบงานให้รองสุนทรกับครูจำเนียรเรื่องอาคารสถานที่
  • มาพร้อมกันเลย CAT มา 5 คน  ช่วยกันทำจนแล้วเสร็จก่อนเที่ยง
  • รับเงินยืมไปราชการจากบุ๋มแล้ว
  • บ่ายเข้ามาส่งเอกสารคืนตุ๊กห้องบุคคล เขต
  • ค้นหาระเบียบไปราชการเหมาจ่ายได้คืนละ 1000บาท ไม่ต้องใช้โฟลิโอ (กรณีราชการไม่จัดให้)
เขียน 20 Feb 2009 @ 09:08 () แก้ไข 20 Feb 2009 @ 17:48, ()


ความเห็น (0)