อนุทิน 33197 - บรรจง ผอ.ไอซีที

 • พุธ 18 ก.พ. เอาเอกสารสรรหาพนักงานราชการให้วรนาฏศึกษา จัดทำตามตัวอย่างของเขต
 • หลังเลิกแถว ทราบจากพิกุลว่ายอดศักดิ์มีอุบีติเหตุแต่เข้าสอบได้แล้ว
 • ถ่ายรูปรวม ม.3 ม.6 พร้อมครูที่ปรึกษา ให้กชพรทำ CD ให้เด้ก
 • รับเมลล์จากศิษย์เก่าเลยพิทย์ ที่เป็นครูคอมฯ ชุมชนวังสะพุง หารือกิจกรรมในห้องคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง
 • บ่ายจึงกลับเพื่อไปดูให้ เข้าโรงเรียนโดยยังไม่แจ้ง ผอ. เด็กยังไม่ต้อนรับแขกแปลกหน้าตามมารยาทเด็กไทย
 • ดูห้องคอมฯแนะนำไว้แล้ว โรงเรียนดูดีขึ้นสมกัย รร.พระราชทาน แต่โรงเรียนในฝันประเมินกันที่การนำเสนอของเด็ก
 • มาดูห้องสมุด ห้องวิทย์ แนะนำการไปpost ในblog พี่ชัดเจน
 • รับเชิญไปดูห้องอังกฤษและสังคม จนเย็น
 • มาแวะลาผอ. ผอ.ออกอาการ แสดฃว่าภายในไม่สงบ เราไมน่าเกี่ยวเลย มาระบายออกได้ไง
 • กลับค่ำแวะซื้อไก้ย่างลุงเพียง หนมเปี๊ยะปากปวน
 • วันนี้ 19 ก.พ. เข้าโรงเรียนปกติ มีหลายเรื่องที่ต้องเคลียร์ เช่นเรื่อง ค่าไฟร่วมของครูที่อยู่บ้านพัก ชมรมโรบอทซื้ออุปกรณ์ 53000 บาท Router จาก สป.ศธ. มาติดตั้งวันนี้ เรื่องไปทัศนศึกษาของเจษฎา ให้กชพรทำโครงการ On the job training ให้อ้อยเตรียแบบไปดูงาน จะดูงานโรงเรียนพุทธจักรวิทยา ของเพื่อน(ติ๋ม) โทรคุยกันแล้วรอยืนยัน และพักที่เม่งฮั้ว สมุทรสาคร โทรฯแจ้งบอลไว้แล้ว รอยืนยันวันที่แน่นอน
 • ชมรมโรบอทคึกคัก
 • ทำMV ให้นักเรียนเสร็จแล้ว มอบให้กชพรทำต่อ รวมทั้งฉายในวันปัจฉิมนิเทศ 26 ก.พ.
 • ให้สุพจน์ใช้เหล็กโต๊ะนักเรียนเก่าทำโต๊ะคอมฯเพื่อใช้ในห้อง e-learning สำหรับนักเรียน
เขียน 19 Feb 2009 @ 20:12 () แก้ไข 19 Feb 2009 @ 20:13, ()


ความเห็น (0)