อนุทิน 33186 - อนุชิต

กิจกรรมจิตอาสา:ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไร ถ้าทำในสิ่งที่ดี สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม สามารถทำได้ตลอดเวลาทุกคนครับ หลังเลิกงาน 5 โมงเย็น แนะเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการออกกำลังกาย เล่นกีฬาฟุตบอล 5 คน(ฟุตซอล) เป็นฟุตบอลสนามเล็กหรือเรียกฟุตบอลโต๊ะเล็ก ให้รู้กติกา วิธีการเล่นเป็นทีม พัฒนาเรื่องมนุษยสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน สังคมกว้างขึ้นรู้จักคนเยอะ  เป็นคนกล้าแสดงออก  สุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และก็อยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข เยาวชนที่มาร่วมจะอยู่ในช่วงอายุ 12 - 15 ปี 

เขียน 19 Feb 2009 @ 15:36 ()


ความเห็น (0)