อนุทิน 33130 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

วันนี้ได้อุปกรณ์ช่วยงานมาแล้วสองอย่าง ล้วนแล้วแต่มาจาก "1 infinite loop" ทั้งนั้น ถ้าสองอย่างนี้ใช้แล้วยังไม่ได้ผลก็ไม่มีอีกแล้ว ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์เต็มที่ทีเดียว

เขียน 18 Feb 2009 @ 19:28 () แก้ไข 18 Feb 2009 @ 21:33, ()


ความเห็น (0)