อนุทิน 331 - wwibul

wwibul

ญี่ปุ่น มีระบบ time dollar แลกเปลี่ยนดูแลคนแก่ข้ามเขตแทนกันได้ ผ่านระบบเว็บ ประเด็นนี้ ฝาก UsableLabs พิจารณา...

เรื่องนี้เรื่องเดียว ก็ใหญ่พอจะมี impact....

เขียน 11 Apr 2008 @ 21:48 ()


ความเห็น (0)