อนุทิน 33099 - ajankoy

ajankoy

สถานภาพทางตำแหน่งหลังจากมาอยู่ที่อำเภอปากท่อ..ได้เปลี่ยนแปลงทางกายภาพหลายอย่างสิ่งที่ยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้คือ...ความสามัคคี  ความร่วมไม้ร่วมมือของสมาชิกยังกินใจแตกแยกทั้งความคิด จินตนาการ  ทำไปวันๆ ไม่หวังความเจริญก้าวหน้าทั้งที่ผู้นำได้พยายามทำให้หลอมรวม  แต่ยังมีอคติกันอย่างรุนแรง มีวิธีเดียวเท่านั้นยังไม่ปรับพฤติกรรมคือยาแรง

เขียน 18 Feb 2009 @ 05:54 ()


ความเห็น (0)