อนุทิน 33096 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

วันนี้ช่วงเที่ยงมีการประชุมวิชาการกลุ่มวิจัย มีการประชุมวิชาการเรื่อง

Introduction to Music Therapy โดย อ.พรพรรณ  แก่นอำพรพันธ์ (อ.เจนนี่) และจะได้แบ่งปันประสบการณ์ที่ได้จากการไปศึกษาที่ประเทศนิวซีแลนด์

14.00 น. ประชุมบุคลากรของหอผู้ป่วย จัดทำโครงสร้างการทำงานให้ชัดเจน โดยพยาบาล  ผู้ช่วยพยาบาล ลองคิดทำโครงการที่น่าสนใจที่สามารถพัฒนางานในการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง และเพิ่มบทบาทการทำงานของพยาบาล Incharge ให้ดูแลผู้ร่วมงานทุกคนได้และเน้นการทำงานตามบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ดี

ถ้ามีปัญหาในทางปฏิบัติให้รายงานหัวหน้าตึก เพื่อพิจารณาช่วยเหลือ เพราะถ้าคนใดคนหนึ่งไปติดตามงานคนอื่น จะมีปัญหากระทบกระทั่งกันและกัน

ดังนั้นหน้าที่ในการนิเทศงาน เป็นหน้าที่ของหัวหน้าตึก

เขียน 18 Feb 2009 @ 04:56 () แก้ไข 19 Feb 2009 @ 06:49, ()


ความเห็น (0)