อนุทิน #33095

  ติดต่อ

วันที่ 17 กพ 2552 คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร มาตรวจเยี่ยมการจำแนกประเภทผู้ป่วย มีประเด็นน่าสนใจว่า การจำแนกประเภทผู้ป่วยมี 5 ประเภท 5หมวด 12 กิจกรรม

ถ้าเราจำแนกเสร็จ แล้วพิจารณาว่าผู้ป่วยที่จำแนกเป็นประเภทใด

ควรสรุปแต่ละหมวดแล้วค่อยพิจารณา หรือพิจารณาทั้ง 12 กิจกรรมไปเลย โดยใช้ mode หรือ meanจะแตกต่างกันไหม

  เขียน:  

ความเห็น (0)