อนุทิน 33088 - บุณยกร

บุณยกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

บุคคลควรนั่งร่วมกับ พวกสัตบุรุษ

(สัตตบุรุษคือบัณฑิตสัมมาทิิฐิ)

ควรทำความสนิทสนมกับพวกสัตบุรุษ

หากรู้แจ้งสัทธรรม(ธรรมที่ดีแท้) ของสัตบุรุษแล้ว

ย่อมหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้

(พระไตรปิำฎกเล่ม ๑๕ "สัพภิสูตร" ข้อ ๘๕ )

เขียน 17 Feb 2009 @ 21:54 ()


ความเห็น (0)