อนุทิน 33083 - kmsabai

kmsabai

AAR จันทร์

 - ไปเยี่ยมห้องคลอดวานนี้  ดูเรื่องความเสี่ยง  และ Pai 9 model

 สิ่งที่ดี

   - หัวหน้ามีเรื่องเล่ามากมาย  เป็นเรื่องเล่าที่ทรงพลัง น่าสนใจมาก

  - ดูท่านให้ความสนใจกับการพัฒนาคุณภาพมาก

  - เรื่องความเสี่ยงค่อนค่างดี

  - เรื่องรูปธรรม 9 นั้นน่าสนใจ 

สิ่งที่ต้องปรับปรุง...

     เรื่อง 12 กิจกรรมทบทวน

     เรื่องเข็มมุ่ง

    เรื่องแบบประเมินตนเอง

     เรื่องเล่าที่ต้องบันทึก

     บันทึกการประชุม

     กำกึ๊ด

เขียน 17 Feb 2009 @ 20:53 ()


ความเห็น (0)