อนุทิน 33064 - บุณยกร

บุณยกร

"การทำงานเป็นกลุ่มหลายครั้งเกิดความติดขัด

ทำให้งานไม่คืบหน้าด้วยสมรรถนะความไม่เท่าเทียมกัน

ของปัจเจกบุคคลที่มารวมเป็นสังฆะ(หมู่กลุ่ม)  เราก็หันมาอัดกันเองทำให้เราเสียเพื่อนสหธรรมิกร่วมอุดมการณ์

ร่วมงานไป เพราะมัวให้ค่าของงานมากกว่าค่าของผู้ร่วมงาน

เลยเข้าไม่ถึงรายละเอียดในจิตวิญญาณ  สาเหตุเพราะตัวเอง

บ่อยครั้งที่ตัดสินที่ความรู้สึก มากกว่าความเป็นสาระประโยชน์

แก่นสาร.."อย่าลืมอารมณ์ก่อนงาน..จำใส่ใจไว้เลยเราเอ๋ย"

 

เขียน 17 Feb 2009 @ 08:53 ()


ความเห็น (0)