อนุทิน 33060 - ครูเพ็ญ

ครูเพ็ญ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การจัดการความรู้เป็นสิ่งที่ดี น่าจะจัดให้มีขึ้นในทุกองค์การ โดยเฉพาะสถานศึกษา สำหรับปีนี้ยินดีกับโรงเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการการพัฒนาโรงเรียนเข้มแข็งด้วยการจัดการความรู้ สพท.อบ.3 จำนวน 53 โรงเรียน กำหนดจัดประชุมระยะที่ 2 เพื่อให้ทีมสร้างคู่มือระบบการทำงานระดับเขตพื้นที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2552

เขียน 17 Feb 2009 @ 00:24 ()


ความเห็น (0)