อนุทิน 33051 - Ka-Poom

Ka-Poom

วรรคหนึ่งของความคิด l รำพึง

ศานติ...กำลังจะเกิดเพียรหมั่นรดน้ำพรวนดิน...

หน่องามที่ว่านเมล็ดลงไป

กำลังจะงอกเงยในจิตใจแห่งผู้คน...อันเป็นที่รัก

----------------

วันนี้ระหว่างเดินคุยกับแม่...ประเด็นที่เราได้พูดคุยกัน คือ "ธรรม"..และตอนหนึ่งของชีวิตของแม่ที่อุ้มท้องเรา การเกิด และการเลี้ยงดู...ปิติสุขยิ่ง...ในรอบหลายวันมากๆ..ที่นั่งลงล้อมวงข้าวพร้อมหน้าพร้อมตา ไม่เว้นแม้แต่เจ้าบิ๊กและนางบราว...

เขียน 16 Feb 2009 @ 21:57 ()


ความเห็น (0)