อนุทิน 33032 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  • เช้าทำสไลด์ให้เตี้ยเตรียมนำเสนอ ป.โท เย็นนี้
  • เข้ามาซ้อมใหญ่โรงเรียนเชียงคาน
  • พักเที่ยงชมละคร Hamlet สุดยอดเลย พิกุลนำเอกสารมาให้เซ็นเปิดบัญชีเงินฝากรับเงินในโครงการเด็กทำเอง นำเสนอเอง 15,000 บาท
  • บ่ายดูห้องคอมฯ
  • บ่ายสองประชุมครูที่เกี่ยวข้อง นักรียนมัคคุเทศก์
  • กลับบ้านเย็น โทรฯให้กำลังใจคณะครูที่เลี้ยงส่งรัชเรศ พนักงานราชการที่ลาออกไปบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ อบต.เชียงกลม
  • เย็นเขียนบันทึกซ้อมใหญ่โรงเรียนเชียงคาน
  • ป้าตุ่มกลับมาเมื่อเช้านี้ ค่ำสังสรรครอบครัว ทานแจ่งฮ้อนที่เตี้ยซื้อมาจากชุมแพเมื่อวาน หลังเอาวานไปส่งอาจารย์ที่ตรวจวิทยานิพนธ์
เขียน 16 Feb 2009 @ 14:36 () แก้ไข 16 Feb 2009 @ 20:46, ()


ความเห็น (0)