อนุทิน 33002 - kmsabai

kmsabai

เราทุกข์เพียงเราว่าคนอื่นดูถูกเรา  เหยี่ยดหยามเราหรือ..เป็นสิ่งที่สะท้อนให้กับกัลยาณมิตร

เราทุกเพียงเพราะว่าเราทำไม่ได้อย่างที่หวัง  ในเวลาที่กำหนดหรือ

เราทุกข์เพราะอะไรกันแน่....นะ

  หรือเราทุกเพราะเรามองเห็นแต่สิ่งที่ไม่ดี ไม่งาม  ไม่ถูกใจเลย

   หรือเราทุกข์เพราะเราไม่เข้าใจธรรมชาติที่มันเป็นอยู่

   หรือเราทุกข์เพราะเราคาดหวังมากเกินไป 

 

    หรือจริงๆแล้วเราทุกข์เพราะจิตใจของเราเอง  ใจของเราที่ยังพอกด้วยความหนาของ 3 พี่น้องตัวร้าย อกุศลมูล 3

    เราอาจจะต้องหยุดคิดบ้าง  เพื่อเข้าไปดูภายในของเรา...

เขียน 16 Feb 2009 @ 03:59 ()


ความเห็น (0)