อนุทิน 32980 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

สัตว์ทั้งหลาย มีกรรมเป็นแดนเกิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย ใครจักทำกรรมอันใดไว้ ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม จักต้องเป็นผู้ได้รับผลของกรรมนั้น ๆ สืบไป...

"กรรม" นั่นหรือคือ การกระทำของมนุษย์
You're what you eat. ใครกินอย่างไรเขาก็จะมีกรรมของเขาเป็นเช่นนั้น...

เขียน 15 Feb 2009 @ 18:47 ()


ความเห็น (0)