อนุทิน 32980 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

สัตว์ทั้งหลาย มีกรรมเป็นแดนเกิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย ใครจักทำกรรมอันใดไว้ ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม จักต้องเป็นผู้ได้รับผลของกรรมนั้น ๆ สืบไป...

"กรรม" นั่นหรือคือ การกระทำของมนุษย์
You're what you eat. ใครกินอย่างไรเขาก็จะมีกรรมของเขาเป็นเช่นนั้น...

  เขียน:  

ความเห็น (0)