อนุทิน 32979 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

ความเกิดทั้งปวงเป็น "ความทุกข์"
ประดุจเห็ดที่ผุดขึ้นมาจากดินนั้นย่อมมีดินติดขึ้นมาด้วย
หรือเปรียบประหนึ่งวัวหรือควาย ที่จะเดินไปใดย่อมมีเกวียนติดตามไปด้วยก็ฉันนั้น

ความทุกข์นี้ก็เช่นนั้น เมื่อมีการเกิด ย่อมมีความทุกข์ติดตามมาด้วยเป็นธรรมดา ไม่มีใครจักล่วงพ้นความธรรมดาแห่งธรรมชาตินี้ไปได้

เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นของธรรมดา

หากยอมรับและเข้าใจความธรรมดานี้ได้อย่างท่านว่า จิตใจนี้จักพ้นทุกข์ ดุจดั่งธรรม...

เขียน 15 Feb 2009 @ 18:42 ()


ความเห็น (0)