อนุทิน 32958 - บุณยกร

บุณยกร

สรุปบทเรียนจากมหาวิทยาลัยราชดำเนิน

วิทยาเขต หนองประจักษ์ ศิลปาคม อุดรธานี

ภาควิชา สงคราม สังคม  ธรรมะกับการเมืิอง

ได้ประยุกต์สู่วิีถีธรรม คือ ๕ แกนนำพันธมิตร คือ

"ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา (อินทรีย์ ๕ พล ๕)"

พวกสามเกลอหัวแข็ง คือ ราคะ โทสะ โมหะ

สุดท้ายจะแพ้หรือชนะ จะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับนายใหญ่

ได้แก่พระยาจิตตราช "มโนปฺํพพฺ คมมา ธมฺมา มโนเสฏฐา มโนมยา"

มีผัสสะ(สัมผัส)เป็ันปัจจัย เอาประโยชน์ให้ได้กับทุกทุกเรือง

ธรรมสวัสดีมีสุขวันอาทิตย์ ส่องแสง กับทุกชีวิต..

 

เขียน 15 Feb 2009 @ 08:53 ()


ความเห็น (0)