อนุทิน 32910 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

คนนั้นจัดได้ว่าเป็น "สัตว์กินพืช..."

ชีวิตมนุษย์จัดได้ว่าเป็น "ชีวิตประเสริฐ"

ชีวิตมนุษย์ที่ประเสริฐเพราะว่ามนุษย์มีโอกาสรู้จ้กธรรม ปฏิบัติธรรม และบรรลุธรรม ตามกรรมตามธรรมชาติ

คน สัตว์ ต้นไม้ สิ่งแวดล้อม คือ ธรรมชาติ

คงอยู่ในวิถีแห่งธรรมชาตินะ...

  เขียน:  

ความเห็น (0)