อนุทิน 32910 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

คนนั้นจัดได้ว่าเป็น "สัตว์กินพืช..."

ชีวิตมนุษย์จัดได้ว่าเป็น "ชีวิตประเสริฐ"

ชีวิตมนุษย์ที่ประเสริฐเพราะว่ามนุษย์มีโอกาสรู้จ้กธรรม ปฏิบัติธรรม และบรรลุธรรม ตามกรรมตามธรรมชาติ

คน สัตว์ ต้นไม้ สิ่งแวดล้อม คือ ธรรมชาติ

คงอยู่ในวิถีแห่งธรรมชาตินะ...

เขียน 14 Feb 2009 @ 12:02 ()


ความเห็น (0)