อนุทิน 32907 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

สองสามวันนี้เองร่างกายนี้แสดงภาวะปกติอันเป็นวิถีแห่งธรรมชาติ “ไชโย ไชโย เราป่วยแล้ว เรื่องธรรมชาติเกิดกับเราแล้ว...”

เขียน 14 Feb 2009 @ 11:54 ()


ความเห็น (0)