อนุทิน 32894 - Sasinand

Sasinand

อ่านข่าวเรื่องปัญหาของชาวไร่ ชาวนา มีเยอะ และเห็นมีมาตลอด.....เนื่องจากเคยคลุกคลี กับเรื่องทางการเกษตร มาก่อน...

ปัญหาด้านการเกษตรต่างๆนั้น
ก็มีหลายปัญหา แต่ที่เห็นมากับตัวเองคือ
เด็กที่เรียนเกี่ยวกับการเกษตรในประเทศไทย
ไม่ค่อย กลับมาทำการเกษตรของตนเอง แต่ มักจะต้องการทำการเกษตรกับบริษัทฯใหญ่ๆ
อีกอย่างคือ เกษตรกรเรา   ไม่ค่อยสนใจ ศึกษาเรื่องเทคนิค ด้านการเกษตรได้มากนัก  เนื่องจาก เกษตรกรที่อ่านหนังสือไม่ออกยังมีอยู่  พอมีการพบปะกัน ก็คุยกันเรื่องอื่น ไม่มีการคุยเรื่องการเกษตร เท่าไร คือ มันเป็นปัญหาด้านความรู้ด้วย

เราเห็นการ รวมตัวของเกษตรกร ส่วนใหญ่ ก็เพื่อผลประโยชน์ระยะสั้น ไม่ค่อยมีความเหนียวแน่น บางที เห็น มีการอบรมเรื่องต่างๆ โดย ธกส. หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ เป็นคนออกค่าใช้จ่าย แต่ปรากฎว่า หลังการอบรม ไม่มีใครใช้ประโยชน์จากการอบรมเท่าไรนัก นี่ทำให้เห็นความหละหลวมของการรวมกลุ่มของเกษตรชาวไทย

เขียน 14 Feb 2009 @ 10:04 () แก้ไข 14 Feb 2009 @ 10:25, ()


ความเห็น (0)