อนุทิน 32882 - krutoiting

  ติดต่อ

อ่านเรื่องมะเร็งจากบันทึกของน้องดาว แม้เพียงเริ่มต้นฉันก็เจ็บปวดได้ง่ายๆอีกแล้ว ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิต ของท่านนายแพทย์ ธันย์ โสภาคย์

และคุณแม่สม นพวงค์ และคุณย่า เกษม สนิทวงค์ คุณย่าเอิบ วรรณประสิทธิ์ ผู้ไปสู่สวรรค์แล้ว

  เขียน:  

ความเห็น (0)