อนุทิน 32858 - มะปรางเปรี้ยว

ช่วงเช้าจัดการตรวจสอบดูแล GotoKnow.org ด้วยความเรียบร้อย

ต่อด้วยช่วยบ่ายจัดการเรื่องประชุมเว็บม.อ. แล้วก็มีโจทย์เพิ่มในการที่จะทำอย่างไรให้เว็บตอบสนองผู้ที่เกี่ยวข้อง.....

เขียน 13 Feb 2009 @ 18:00 ()


ความเห็น (0)