อนุทิน #32782

  ติดต่อ

ค่าความดันโลหิตที่เหมาะสมควรจะเป็นอย่างไร...
          เมื่อได้ค่าความดันโลหิตทั้งสองตัวมาแล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่าค่าที่ได้นั้นสูงหรือ
ต่ำกว่ามาตรฐานตารางด้านล่างนี้จะทำให้เราสามารถเปรียบเทียบได้ทันที

  เขียน:  

ความเห็น (0)