อนุทิน 32768 - ภูสุภา

 ค่ะ @32758">พี่คะ@32758

 • เป็นจริงอย่างที่สุด  คนเราเกิดมา มีร่างกาย มีจิตใจ เป็นอยู่จริง
 • สิ่งที่มากระทบเรา มีอยู่จริง ตา - รูป หู - เสียง จมูก - กลิ่น ลิ้น - รส กาย - โผฏฐัพพะ ใจ - ธัมมารมณ์
 • เราปรุงแต่ง คิดมาตลอด(ขณะที่มี)ชีวิต เลื่อนไหลโดยตลอด
 • เราถูกหลอม หรือ คือเราคิดปรุงแต่ง หล่อหลอม เราเอง
 • บางครั้งหรือบ่อย ๆ ครั้งเราเกิด โลภะ โทสะและโมหะเรามีตัณหา
 • เราไม่รู้ หรือคือเรามี"อวิชชา"
  เรายึดติดด้วย เราไม่สามารถ ไม่เข้าใจ หรือเราไม่"รู้" สักที
 • เราอยาก "รู้" ขึ้นมา เราเกิดปรุงแต่ง เกิดตัณหา อีกแล้ว
 • มันยากมาก ที่คนคนหนึ่งจะ ตื่นขึ้นมา
 • แต่ถ้าคน คนหนึ่งสามารถ ตื่นขึ้นมาได้ พระท่านว่า มันไม่ยากแล้วที่คนคนนี้ จะ"รู้" 

พูดคุยกับพี่ต่อน่ะค่ะ ท่านอื่นมีแนวคิดที่ ง่าย งาม เรียบ สงบ แบ่งปันกันค่ะ ที่นี่

เขียน 12 Feb 2009 @ 09:23 () แก้ไข 12 Feb 2009 @ 09:25, ()


ความเห็น (0)