อนุทิน 32764 - pkaek

pkaek

..ความเข้าใจไม่ตรงกัน.. ชีวิตเริ่มเข้าสู่ระบบที่การปฏิรูประบบราชการใหม่ เมื่อวานนี้เข้าประชุมรับทราบนโยบายกับหัวหน้างานฯ พูดเรื่องการประเมินรายบุคคล ผู้รับการประเมินจะได้รับการประเมิน3ขั้น 1.ประเมินตนเอง 2.หัวหน้าระบบต้น3.คณะกรรมการฯแต่การส่งคะแนนประเมินให้ใช้คะแนนของคะแนนกรรมการฯ ที่ไม่ตรงกันคือคณกรรมการระดับใด และหน่วยงานไม่ตรงกัน สรุปว่า หัวหน้าเรียกประชุมเพื่อบอกให้ตรงกัน "กรรมการบริหารระดับหน่วยงาน"

เขียน 12 Feb 2009 @ 06:53 ()


ความเห็น (0)