อนุทิน 32745 - มัทนา

มัทนา

ประชุมงานประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย (TU QA Forum) วันนี้ เรื่องระบบฐานข้อมูล มีระบบมาให้ลองใช้ จะทำโครงการนำร่อง ในใจนั้นอยากเข้าร่วมมากเพราะเห็นว่าระบบที่เค้าคิดมาน่าจะทำได้ ขาด function นิดๆหน่อยๆที่จะทำให้ทำงานได้ง่ายขึ้น แต่เราต้องกลับไปถามรองคณบดีก่อน นี่ถ้าจะไม่ลาคลอดคงรับไปแล้ว (เค้าจะเริ่มใช้ระบบมิย. 52)

แต่ในใจแอบคิดว่า portal.in.th ก็มี potential ที่เราจะปรับเอามาใช้งานเป็นศูนย์รวมข้อมูลได้ แถมชอบที่มี tag ค้นหาง่าย ช่วงลาคลอดจากลองคลิกๆสร้างดูเล่นๆให้ตรงกับวัตถุประสงค์การใช้งาน

เขียน 11 Feb 2009 @ 19:05 ()


ความเห็น (0)