อนุทิน 32727 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

วันนี้มาช่วยดูระบบคอมพิวเตอร์ที่สถาบันพระปกเกล้า ช่วยดูเรื่องการวางเครื่องแม่ข่ายและวางแผนเกี่ยวกับระบบของสถาบัน ตกเย็นค่อยกลับหาดใหญ่

เขียน 11 Feb 2009 @ 12:49 ()


ความเห็น (0)