อนุทิน 32721 - บุณยกร

บุณยกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

จับแต่มือแต่ไม่จับจิตจับใจแก้ัปัญหาไม่ได้อีกเช่นเคย

นักเรียนสายอาชีวะมีปัญหาการทะเลาะวิวาทกัน

นักเรียนสายสามัญก็มีปัญหาเรื่องเพศสัมพันธ์ วัตถุนิยม

บริโภคนิยม ความเห็นแก่ตัว หากลองปรับการศึกษาทั้งสาย

สามัญสายอาชีพให้เหมาะสม คือเรียนทฤษฎี50%เรียนปฏิบัติ50%

จะช่วยลดความพิกลพิการของการศึกษาในปัจจุบันนี้ได้

มีวิธีใดบ้างที่จะช่วยให้นักเรียนอาชีวะ(ซึ่งความจริงมีไม่มาก)เห็นคุณ

ค่าในตัวเขาเองเห็นคุณค่าของสถาบันอย่างถูกต้องแทนการผูกอาฆาตพยาบาทจนเกิดปัญหาอย่างที่เป็นอยู่ การเปลี่ยนสัญชาิตญาณ ให้เป็น

ปัญญาญาณเป็นความจำเป็นเร่งด่วน ท่านเจ้าคุณนรฯวัดเทพศิรินทร์

บอกกล่าวไว้ว่า อารมณ์ไม่ชอบใจ ไม่ยินดีใดใดที่มีอยู่ในใจเราต้อง " Get it out"

เขียน 11 Feb 2009 @ 12:12 ()


ความเห็น (0)