อนุทิน 32702 - Panuch

  ติดต่อ

พรุ่งนี้  ทีมงานแนะแนวฯ  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงาน  วันนัดพบแรงงานและมหกรรมอาชีพ จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2552เพื่อ รายงานความก้าวหน้า  ต่อ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เวลา 10.00 น.   ณ  ห้องประชุม401  อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

  เขียน:  

ความเห็น (0)