อนุทิน 32655 - Ka-Poom

Ka-Poom

วรรคหนึ่งแห่งคำสอน l ไม่พึงหนี

แห่งคำสอนของพระพุทธองค์...ไม่ได้แนะนำให้ผู้คนนั้นหนีทุกข์  หากแต่ "ให้เผชิญหน้ากับความทุกข์อย่างรู้ตัว"

การที่ผู้คนได้รู้ซึ้งว่าตนมีทุกข์ สภาวะแห่งการรู้นั้นจะเหนี่ยวนำไปสู่ทางปัญญาเพื่อไปสู่การเรียนรู้กับการอยู่วงในแห่งทุกข์นั้น แต่เมื่อไรที่ไม่รู้ตัวว่าตนเองทุกข์...ก็จะดีดดิ้นหนีออกจากทุกข์ตามประสบการณ์เดิมแห่งดวงจิต

เขียน 10 Feb 2009 @ 10:10 () แก้ไข 10 Feb 2009 @ 10:12, ()


ความเห็น (0)