อนุทิน 32646 - ครูนิศากร

การปลูกฝังให้เด็กมีคุณธรรมและมีจิตสาธารณะ สร้างสังคมสงบสุข

   เกิดมาทั้งที  ฝากดีเอาไว้

เขียน 10 Feb 2009 @ 07:22 ()


ความเห็น (0)