อนุทิน 32625 - Sasinand

Sasinand
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

@32617 นมัสการค่ะท่าน
วันนี้ วันมาฆะบูชา  09-02-2552

แม้กาลเวลาจะเคลื่อนคล้อยไปแล้วนานกว่า 2,500 ปี แสงสว่างจากประทีปธรรมของพระบรมไตรโลกนาถ ยังคงส่องสว่างในดวงใจของเหล่ามนุษยชาติเรื่อยมา วันนี้จึงได้รับการเรียกขานว่า "วันจาตุรงคสันนิบาต" คือวันประชุมใหญ่อันประกอบด้วยองค์ 4
วันนี้ ฟังเทศน์อยู่ที่บ้าน.....รู้สึกสงบแ ละสบายใจมากท่านเทศน์ว่า ในการดำเนินชีวิตจะใ ห้ราบรื่นนั้น ควรมีวิธีการปฏิบัติดังนี้  
  1.ไม่ว่าร้ายใคร ไม่โจมตีใคร
2.ไม่ทำร้ายใคร ไม่เบียดเบียนใคร
3.สำรวมในศีลและมารยาทให้ดี
4.รู้จักประมาณในการรับประทาน รวมไปถึงการใช้สอยปัจจัยสี่ ไม่สุรุ่ยสุร่าย
5.นั่งนอนในที่สงบ รู้จักหาความสงบให้กับตัวเอง
6.หมั่นปรารภความเพียร   เพราะสมาธิคือแก่นของการได้บรรลุมรรคผลนิพพาน

เขียน 09 Feb 2009 @ 22:02 () แก้ไข 09 Feb 2009 @ 22:10, ()


ความเห็น (0)