อนุทิน 32590 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

กลับมาใช้ Mac มากขึ้น พบว่า productivity สูงขึ้นจนรู้สึกได้จริงๆ ในงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่งาน programming ... ดูท่าแล้วคงต้องซื้อ Mac แล้วสินี่...

เขียน 09 Feb 2009 @ 08:18 () แก้ไข 09 Feb 2009 @ 08:18, ()


ความเห็น (0)