อนุทิน 32588 - จารุวัจน์ شافعى

-บ่ายวันนี้ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ระบบเขียนภาษามลายูปาตานีเรียบร้อยแล้ว เหลือแต่เคลียร์งบอย่างเดียว

-คืนนี้ นัยสำคัญต่อไทย ส่วนนำ ส่วนเนื้อหาเสร็จแล้ว เหลือแค่ ปกนอก บรรณานุกรม ภาคผนวกแล้ว อัลฮัมดุลลิลลาห์ พรุ่งนี้น่าจะปิดเล่ม ส่งตรวจสอบ

- พรุ่งนี้ ได้เริ่มงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามแบบเต็มตัว ทำงานนี้สบายใจหน่อย เพราะประเด็นใกล้กับวิทยานิพนธ์ เห็นช่องได้เริ่มวิทยานิพนธ์แล้ว หวังว่าไม่มีงานอื่นมาแทรงหน้าอีกนะครับ จะเป็นนักศึกษาที่ดีแล้ว

เขียน 09 Feb 2009 @ 01:22 ()


ความเห็น (0)