อนุทิน 32586 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

"เขียนไม่ยาก แต่คิดยากกว่า"

นั่งเขียน - คิด Proposal เพื่อเรียนปรึกษา ว่าที่ อ.ที่ปรึกษา ในอีกไม่กี่วันนี้ ยกประเด็น  "Emerging Issues" ที่เกิดจากผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่ อ. ปาย  จ.แม่ฮ่องสอน

ปกติสามารถเขียน Proposal ได้ในเวลาที่ไม่นานนัก แต่ฉบับนี้เขียนยาก เพราะกระบวนการที่จะเกิดขึ้นรวมถึงผลลัพธ์ต้องได้ (ผมคาดหวัง และคุณภาพที่คาดหวัง) นวัตกรรมใหม่ในการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะทางยุทธศาสตร์  โดยทั้งหมดเน้น มิติทางประชากรศาสตร์ (Demography)

ตรงนี้เองเป็นความพิเศษของ Proposal ครั้งนี้ ที่ทำให้ผมรู้สึกกดดันและให้ความใส่ใจเป็นพิเศษ

ผมรู้สึก เหนื่อยครับ!!!

 

เขียน 09 Feb 2009 @ 00:26 () แก้ไข 09 Feb 2009 @ 00:30, ()


ความเห็น (0)